Klant centraal

Aandacht en zorg voor uw administratie, financiële planning en fiscaal advies

Uw voordeel

Besparingen, meer rendement, financiële zekerheid, financiële rust in hoofd, minder risico, minder schuldgevoel, meer leven, duidelijkheid, vrijheid van kiezen, more quality time, meer leven, minder angst!


Administratief, financieel- en fiscaal management voor u en uw onderneming, zowel zakelijk als privé.


Onze specialiteit is de complete integratie van administratie, financiële planning en fiscaal advies. Deze totaal aanpak geeft u inzicht, overzicht, maar vooral financiële rust. En op deze basis kunnen wij u (blijven) ontzorgen, zodat u uw aandacht op andere zaken of activiteiten kunt richten, zowel zakelijk als privé.

Lees hier de voordelen voor u

Over ons

ViaVero is voortgekomen uit de samenwerking tussen Taxability en ProAmo Financiële Lifestyle Planning. De oprichters, Wilbert van Vlijmen en Martijn Roy, zijn van mening dat de huidige ‘hokjesadvisering’ aan ondernemers niet meer bij deze moderne tijd past. Veranderingen op allerlei gebied (fiscale, financiële en sociale wetgeving) zijn namelijk meer regel dan uitzondering.

De adviezen van uw accountant, financieel planner, fiscalist, bank, vermogensbeheerder en notaris kunnen nog zo goed zijn, maar zijn altijd gebaseerd op een deel van uw reëele situatie en dus nooit optimaal.

ViaVero stelt de klant ‘echt’ centraal. Helaas is dat door de financiële markt verworden tot een holle frase, maar des te meer de drive voor ViaVero om het tegendeel te bewijzen. Onze dienstverlening start met een financieel plan dat uitgaat van uw werkelijke situatie, met andere woorden wat is reëel en wat is niet reëel. Wat is uw huidige financiële positie, hoe bent u daar gekomen en wat zijn uw plannen naar de toekomst, kort samengevat wat is uw verhaal? De werkzaamheden van uw accountant, financieel planner, fiscalist, bank, vermogensbeheerder en notaris worden op uw totaalverhaal afgestemd. Het is onze ervaring dat deze werkwijze, de combinatie van administratie, financiële planning en fiscale optimalisatie, u naast het noodzakelijke inzicht, zowel besparingen als rendement oplevert. Met een duidelijk doel voor ogen, heeft u focus en kunnen wij samen met u de juiste richting bepalen en uw leven een stuk prettiger maken.

Want zegt u eens eerlijk.. U werkt toch ook om er privé van te genieten? Onze totaalaanpak stelt u in staat om uw financiële positie, zowel zakelijk als privé in kaart te brengen en het zo optimaal mogelijk op de rit te krijgen en te houden!

Missie

Meerwaarde leveren waardoor mensen hun (reëele) levensdoelen kunnen realiseren.

Visie

ViaVero combineert zakelijke- en privébelangen door een correcte en actuele administratie en een helder financieel toekomstplan. Vanuit deze ‘helicopterview’ wordt altijd gekozen voor fiscale optimalisatie die past binnen het totaal verhaal van de ondernemer. Deze totaalaanpak stelt de klant in staat om zijn/haar financiële positie, zowel zakelijk als privé in kaart te brengen en het zo optimaal mogelijk op de rit te krijgen en te houden!

Klantbeloften

 • Win/win: goed voor u goed voor ons
 • Geen voordeel geen factuur
 • Financiele rust en financiele inzicht
 • Voor al uw financiele vraagstukken
 • Besparingen
 • Ons team

  Martijn Roy FFP en Daphne van Empel FFP, gecertificeerd financieel planners en Wilbert van Vlijmen fiscaal jurist en estate planner
  Meer informatie over ons team >

  Ons team


  van links naar rechts:

  Martijn Roy FFP, gecertificeerd financieel planner

  ‘één adviesloket met één regisseur en meerdere specialisten stelt u in staat om uw financiële positie, zowel zakelijk als privé , in kaart te brengen en het zo optimaal mogelijk op de rit te houden’. Wij vertellen u de waarheid over uw financiële positie en uw vermogen. Vermogensbeheer zonder financieel totaalplan is volgens ProAmo als schieten met losse flodders. Immers, wat zijn uw doelen, wat zijn uw dromen en welke kosten brengen die met zich mee? Met andere woorden, wat zijn de kosten van uw huidige en toekomstige levensstijl?’.

  Werkzaamheden:
  Financiële Lifestyle Planning
  Financiële Planning
  Hypotheekadvies
  Hypotheekbemiddeling
  Vermogensregie
  Pensioenadvies
  Risico analyse bij overlijden en arbeidsongeschiktheid
  Second opinion

  Mr. Wilbert van Vlijmen RB, fiscaal jurist en estateplanner

  ‘De huidige ‘hokjesadvisering’ aan u als ondernemer past niet meer bij deze moderne tijd. Veranderingen op allerlei gebied (fiscale, financiële en sociale wetgeving) zijn namelijk meer regel dan uitzondering. De adviezen van uw accountant, financieel planner, fiscalist, bank, vermogensbeheerder en notaris kunnen nog zo goed zijn, maar zijn altijd gebaseerd op een deel van uw reële situatie en dus nooit optimaal. Onze werkwijze, vanuit een helicopterview de klant ‘echt centraal’ stellen.

  Werkzaamheden:
  Belastingadvies
  Estate Planning
  Vermogensstructurering
  Echtscheiding
  Bedrijfsoverdracht
  Fiscale optimalisatie
  Bedrijfsadministratie
  Coaching
  Second opinion
  Administratie

  De meerwaarde van een correct en actueel ingerichte administratie (jaarcijfers en belastingaangiften) is dat het u inzicht geeft in de financiële positie van uw onderneming. Het is de basis om uw zakelijke ambities richting te geven.

  In de praktijk is in veel gevallen de administratie een ‘noodzakelijk kwaad’ en betreft het een verslaglegging en registratie van gedane zaken in het verleden. Uw administratie kan goed zijn, maar u haalt op deze wijze nooit het optimale resultaat hieruit.

  ViaVero ziet de adminitratie als een onderdeel van uw gehele situatie. Een perfect stuurmiddel om uw zakelijke ambities richting te geven maar ook deels een basis voor het optimaliseren van uw persoonlijke financiële planning. Immers, U leeft toch niet alleen om te werken, u werkt toch ook om van het leven te genieten? 

  Financiële planning

  De meerwaarde van een financieel plan is dat het u inzicht en overzicht geeft in uw financiële situatie, zoals:

  Wat is mijn inkomen als ik stop met werken?
  Wat heb ik geregeld als ik onverhoopt kom te overlijden of arbeidsongeschikt wordt?
  Is mijn bestaande hypotheek nog actueel?
  Betaal ik niet te veel voor al mijn voorzieningen?
  Wat kan ik verwachten van de overheid?

  Dit zijn enkele vragen die beantwoord worden als u een financieel plan laat opstellen. Uitgangspunt in dit plan zijn uw wensen en doelen. Uw bestaande en eventueel toekomstige voorzieningen worden aan de hand van behoefte, voorwaarden en premie op dit financieel plan afgestemd. U wordt van A tot Z ontzorgd.

  In de praktijk zien wij dat ondernemers in het verleden allerlei producten hebben afgenomen, al dan niet op provisiebasis. Zij hebben een lijfrenteverzekering, een kapitaalverzekering, een hypotheek, een arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. Echter, zij hebben vaak geen enkel benul wat ze kunnen verwachten van deze producten, nu en in de toekomst. Meestal lopen deze producten al lange tijd en is er weinig tot geen onderhoud geweest. De vraag is of deze voorzieningen nog bij uw huidige en gewenste situatie passen?

  ViaVero vindt dat het om u draait en niet om financiële producten. Iedere ondernemer heeft bij ViaVero daarom een financieel plan. En belangrijker nog, een financieel plan dat ook periodiek onderhouden wordt zodat u weet waar u op aanstuurt. Eerst een plan, daarna worden de producten en voorzieningen eenvoudig hierop afgestemd. U blijft op het juiste spoor en u heeft de goede balans tussen zakelijk en privé.                                  

  Fiscaal advies

  De meerwaarde van fiscaal advies is om niet te veel belasting te betalen, zodat u mogelijk meer liquide middelen overhoudt in uw zaak of privé. U betaalt toch al genoeg aan belasting?

  In de adviespraktijk van boekhouders/fiscalisten zien wij dat fiscale optimalisatie veelal leidend is. Fiscale adviezen die slechts gebaseerd zijn op een deel van uw reëele situatie zonder dat duidelijk is wat de toekomstverwachting van de ondernemer is. Adviezen die ondernemers dus kunnen beperken in hun vrijheid naar die toekomst. Voorbeelden hiervan zijn: bijv. pensioen in een eigen beheer BV (DGA) en de oudedagsreserve (zelfstandig ondernemer). 

  Ook sparen voor de oude dag (lijfrente) kan de ondernemer beperken in zijn huidige bewegingsvrijheid. Fiscale spaarpotjes zijn al niet meer direct beschikbaar. 

  ViaVero combineert zakelijke- en privébelangen door een correcte en actuele administratie en een helder financieel toekomstplan. U en wij weten wat u te doen staat om uw zakelijke en persoonlijke doelen te verwezenlijken. 

  Vanuit deze ‘helicopterview’ wordt altijd gekozen voor fiscale optimalisatie die past binnen het totaal verhaal van de ondernemer dat ook alle benodigde flexibiliteit en vrijheid geeft. 

  Nieuws

  Lees hieronder het laatste financiële nieuws.

   Contact

   Contact

   Martijn Roy: 06 - 11 78 47 04
   Wilbert van Vlijmen:   06 - 21 21 00 58

   E-mail: info@viavero.nl

   Adres

   Bruistensingel 500 (De Stadstuin, 2.14)
   5223 AH 's-Hertogenbosch   Contactformulier